Đôi nét—Rwanda

  • 12.374.000—Dân
  • 30.723—Người dạy Kinh Thánh
  • 553—Hội thánh
  • 1 trên 423—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân