• Old Town, Gdańsk, Ba Lan—Mời nhận tạp chí Tháp Canh

Đôi nét—Ba Lan

  • 37.973.000—Dân
  • 115.229—Người dạy Kinh Thánh
  • 1.277—Hội thánh
  • 1 trên 332—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân