• George Town, Malaysia—Rao truyền về Nước Đức Chúa Trời

Đôi nét—Malaysia

  • 31.950.000—Dân
  • 5.521—Người dạy Kinh Thánh
  • 120—Hội thánh
  • 1 trên 5.862—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân