Đôi nét—Mauritius

  • 1.270.000—Dân
  • 1.910—Người dạy Kinh Thánh
  • 27—Hội thánh
  • 1 trên 676—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân