Đôi nét—Saint-Martin

  • 38.000—Dân
  • 299—Người dạy Kinh Thánh
  • 5—Hội thánh
  • 1 trên 147—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân