• Nam Iceland​—Chia sẻ tin mừng cho một nông dân bằng sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? trong tiếng Iceland

Đôi nét—Iceland

  • 357.000—Dân
  • 390—Người dạy Kinh Thánh
  • 7—Hội thánh
  • 1 trên 957—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân