• Vịnh Catalan, Gibraltar​—Mời nhận tờ chuyên đề Nước Đức Chúa Trời là gì?

Đôi nét—Gibraltar

  • 34.000—Dân
  • 137—Người dạy Kinh Thánh
  • 2—Hội thánh
  • 1 trên 264—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân