• Paris, Pháp​—Chia sẻ thông điệp Kinh Thánh gần sông Seine

GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG

Một sự hiện diện mang lại niềm an ủi tại Tour de France

Tại các chặng đua khó vừa phải của Tour de France, Nhân Chứng Giê-hô-va đặt quầy ấn phẩm di động để mang lại niềm an ủi và hy vọng đến cho người ta.

RAO GIẢNG CÔNG CỘNG

Chia sẻ hy vọng dựa trên Kinh Thánh ở Paris

Nhân Chứng Giê-hô-va tham gia đợt rao giảng đặc biệt để chia sẻ niềm hy vọng dựa trên Kinh Thánh về đời sống trên trái đất không bị ô nhiễm.