• Samaná, Cộng hòa Dominican—Cho một người bán dừa xem video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Đôi nét—Dominican, Cộng hòa

  • 10.739.000—Dân
  • 38.754—Người dạy Kinh Thánh
  • 572—Hội thánh
  • 1 trên 283—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân