• Zarcero, Costa Rica​—Thảo luận sự thật Kinh Thánh với một người chăn gia súc ở ngoại ô của một thành phố