Đôi nét—Belarus

  • 9.452.000—Dân
  • 6.211—Người dạy Kinh Thánh
  • 81—Hội thánh
  • 1 trên 1.541—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân