• Gần Old Bridge, Mostar, Bosnia và Herzegovina​—Mời nhận tờ chuyên đề Đau khổ có bao giờ chấm dứt?

Đôi nét—Bosnia và Herzegovina

  • 3.301.000—Dân
  • 1.065—Người dạy Kinh Thánh
  • 17—Hội thánh
  • 1 trên 3.159—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân