Đôi nét—Aruba

  • 106.000—Dân
  • 1.097—Người dạy Kinh Thánh
  • 14—Hội thánh
  • 1 trên 98—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân