Skip to content

Video giới thiệu: Câu chuyện về Giô-si-a​—Yêu thương Đức Giê-hô-va và ghét điều xấu

Video giới thiệu: Câu chuyện về Giô-si-a​—Yêu thương Đức Giê-hô-va và ghét điều xấu

Lớn lên trong một vương quốc bội đạo, vị vua trẻ tuổi Giô-si-a phải đứng trước lựa chọn là làm theo những thực hành của tôn giáo sai lầm hoặc bênh vực sự thờ phượng thanh sạch dành cho Đức Giê-hô-va.