Skip to content

Hàng xóm mới ở Warwick

Hàng xóm mới ở Warwick

Các viên chức ở Warwick và những chuyên gia khác kể lại kinh nghiệm làm việc với Nhân Chứng Giê-hô-va trong dự án xây trụ sở trung ương.