Đi đến nội dung

Làm chứng ở khu vực biệt lập​—Úc

Làm chứng ở khu vực biệt lập​—Úc

Hãy cùng một gia đình đi chia sẻ sự thật Kinh Thánh tại một vùng đất xa xôi của nước Úc.