Đi đến nội dung

Kẻ bị tù hưởng được hạnh phúc

Kẻ bị tù hưởng được hạnh phúc

Hãy xem việc học Kinh Thánh đã thay đổi cuộc đời của một tù nhân như thế nào.​—Thi-thiên 68:6.