Skip to content

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va nói chuyện với những người từng từ chối lắng nghe thông điệp?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va nói chuyện với những người từng từ chối lắng nghe thông điệp?

Được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời và người lân cận, Nhân Chứng Giê-hô-va vui thích chia sẻ thông điệp Kinh Thánh với mọi người, kể cả những người từng từ chối lắng nghe (Ma-thi-ơ 22:37-39). Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời thôi thúc chúng tôi vâng theo mệnh lệnh của Con ngài là “làm chứng cặn kẽ” (Công vụ 10:42; 1 Giăng 5:3). Để làm điều ấy, chúng tôi chia sẻ thông điệp Kinh Thánh nhiều lần, giống như các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời thời xưa đã làm (Giê-rê-mi 25:4). Vì yêu thương người lân cận, chúng tôi cố gắng chia sẻ ‘tin mừng về Nước Đức Chúa Trời’ với mọi người để họ được cứu, kể cả những người lúc đầu không quan tâm đến thông điệp này.​—Ma-thi-ơ 24:14.

Chúng tôi thường tìm được người chú ý khi trở lại những nơi mà lúc đầu người ở đó không quan tâm. Hãy xem xét ba lý do sau:

  • Người ta chuyển nhà.

  • Những thành viên khác trong gia đình ở đó quan tâm đến thông điệp.

  • Người ta thay đổi. Những sự kiện trên thế giới và hoàn cảnh cá nhân khiến một số người bắt đầu “nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời” và quan tâm đến thông điệp Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 5:3). Ngay cả những người chống đối cũng có thể thay đổi lòng mình, như trường hợp của sứ đồ Phao-lô.​—1 Ti-mô-thê 1:13.

Tuy nhiên, chúng tôi không ép buộc người khác chấp nhận thông điệp của mình (1 Phi-e-rơ 3:15). Chúng tôi tin rằng mỗi người có quyền tự đưa ra quyết định về việc thờ phượng Đức Chúa Trời.​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20.