Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về ly dị?

Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về ly dị?

Chúng tôi theo sát quan điểm của Kinh Thánh về hôn nhân và ly dị. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân là sự gắn kết vĩnh cửu giữa một người nam và một người nữ. Lý do duy nhất trong Kinh Thánh cho phép ly dị là khi người hôn phối phạm tội ngoại tình.​—Ma-thi-ơ 19:5, 6, 9.

Nhân Chứng có giúp những cặp vợ chồng đang gặp căng thẳng trong hôn nhân không?

Có, qua một số cách sau:

  • Ấn phẩm của Nhân Chứng. Các ấn phẩm này thường có tài liệu giúp củng cố hôn nhân, thậm chí trong những trường hợp dường như không thể cứu vãn. Chẳng hạn, xin xem bài “Làm sao giữ vững cam kết trong hôn nhân?”, “Tha thứ là thế nào?” và “Tạo dựng lại lòng tin”.

  • Nhóm họp. Tại các buổi nhóm họp và hội nghị, chúng tôi thảo luận những lời khuyên thiết thực trong Kinh Thánh về hôn nhân.

  • Trưởng lão. Trưởng lão trong hội thánh cung cấp sự giúp đỡ riêng cho các cặp vợ chồng và hướng sự chú ý của họ đến Kinh Thánh, chẳng hạn những câu như Ê-phê-sô 5:22-25.

Một Nhân Chứng muốn ly dị có cần sự đồng ý của các trưởng lão trong hội thánh không?

Không. Ngay cả khi các trưởng lão được nhờ để giúp một cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong hôn nhân, họ cũng không có quyền bảo cặp vợ chồng đó phải làm gì (Ga-la-ti 6:5). Tuy nhiên, một người quyết định ly dị mà lý do không dựa trên Kinh Thánh thì sẽ không được phép tự do tái hôn.​—1 Ti-mô-thê 3:1, 5, 12.

Nhân Chứng có quan điểm nào về ly thân?

Kinh Thánh khuyến khích những người đã kết hôn nên sống với nhau dù có khó khăn trong hôn nhân (1 Cô-rinh-tô 7:10-16). Nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng cách tha thiết cầu nguyện, áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh và thể hiện tình yêu thương.​—1 Cô-rinh-tô 13:4-8; Ga-la-ti 5:22.

Tuy nhiên, một số tín đồ đạo Đấng Ki-tô đã quyết định ly thân trong những trường hợp nghiêm trọng sau:

  • Người hôn phối cố ý không cấp dưỡng.​—1 Ti-mô-thê 5:8.

  • Bị đánh đập tàn nhẫn.​—Thi-thiên 11:5.

  • Đời sống thiêng liêng chắc chắn bị nguy hại. Chẳng hạn, bằng cách này hay cách khác, một người có thể buộc người hôn phối là Nhân Chứng vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Khi đó, người hôn phối ở tình thế nguy hiểm có lẽ phải quyết định cách duy nhất là ly thân để “vâng phục Đức Chúa Trời hơn là vâng phục loài người”.​—Công vụ 5:29.