Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va có đóng thuế thập phân không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có đóng thuế thập phân không?

 Không, Nhân Chứng Giê-hô-va không đóng thuế thập phân, công việc của chúng tôi được tài trợ bởi những người đóng góp tình nguyện. Việc đóng thuế thập phân là gì, và tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không làm thế?

 Mệnh lệnh về thuế thập phân, tức một người đóng một phần mười tài sản của mình, nằm trong Luật pháp được ban cho dân Y-sơ-ra-ên xưa. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ Luật pháp này​—gồm “lệnh thu thuế một phần mười”​—không áp dụng cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô.​—Hê-bơ-rơ 7:5, 18; Cô-lô-se 2:13, 14.

 Thay vì buộc phải đóng thuế thập phân và dâng lễ vật, Nhân Chứng Giê-hô-va làm theo gương của các tín đồ thời ban đầu và hỗ trợ công việc của mình qua hai cách. Thứ nhất, mỗi người tham gia công việc rao truyền tin mừng mà không hưởng lương. Thứ hai là qua sự đóng góp tình nguyện.

 Thế nên, chúng ta làm theo chỉ dẫn trong Kinh Thánh dành cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng”.​—2 Cô-rinh-tô 9:7.