Skip to content

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không luôn lên tiếng trước lời vu khống?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không luôn lên tiếng trước lời vu khống?

Nhân Chứng Giê-hô-va theo sát lời khuyên của Kinh Thánh là không nên lên tiếng trước mọi lời vu khống và nhạo báng họ. Chẳng hạn, một câu châm ngôn trong Kinh Thánh nói: “Ai trách-dạy kẻ nhạo-báng mắc phải điều sỉ-nhục” (Châm-ngôn 9:​7, 8; 26:4). Thay vì chú tâm quá mức đến những lời vu khống và bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi, chúng tôi chú tâm đến việc làm vui lòng Đức Chúa Trời.​—Thi-thiên 119:69.

Tất nhiên, “có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra” (Truyền-đạo 3:7). Chúng tôi trả lời những người có lòng thành muốn biết sự thật về vấn đề, nhưng tránh các cuộc tranh luận không đi đến đâu. Khi làm thế, chúng tôi theo sát sự dạy dỗ và gương mẫu của Chúa Giê-su cũng như của các tín đồ thời ban đầu.

  • Chúa Giê-su không trả lời khi bị vu cáo trước Phi-lát (Ma-thi-ơ 27:11-14; 1 Phi-e-rơ 2:21-23). Ngài cũng không lên tiếng trước những lời vu khống rằng ngài là người tham ăn và mê rượu. Thay vì thế, Chúa Giê-su để người ta tự rút ra kết luận qua những việc làm của ngài. Điều này phù hợp với nguyên tắc: “Sự khôn ngoan được chứng minh bằng hành động” (Ma-thi-ơ 11:19). Nhưng khi cần thiết, ngài thẳng thắn đáp lại những kẻ vu khống.​—Ma-thi-ơ 15:​1-3; Mác 3:​22-​30.

    Chúa Giê-su dạy các môn đồ đừng nản lòng vì những lời vu khống. Ngài nói: “Hạnh phúc cho anh em khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu khống đủ điều vì đã theo tôi” (Ma-thi-ơ 5:11, 12). Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng nói rằng khi những lời vu khống như thế tạo cơ hội cho các môn đồ làm chứng thì ngài sẽ thực hiện lời hứa này: “Tôi sẽ ban cho anh em lời lẽ và sự khôn ngoan mà mọi kẻ thù địch anh em, dù hợp lại, cũng không thể chống lại hoặc phản bác được”.​—Lu-ca 21:12-​15.

  • Sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ đạo Đấng Ki-tô tránh những cuộc cãi vã vô ích với người chống đối. Ông nói rằng các cuộc tranh cãi ấy “chẳng ích lợi gì và vô nghĩa”.​—Tít 3:9; Rô-ma 16:17, 18.

  • Sứ đồ Phi-e-rơ khuyến khích tín đồ đạo Đấng Ki-tô bênh vực niềm tin của mình khi có thể (1 Phi-e-rơ 3:15). Tuy nhiên, ông cũng biết rằng cách tốt nhất để làm thế là qua hành động, chứ không chỉ lời nói. Ông viết: “Qua việc làm điều tốt, anh em có thể dập tắt lời lẽ ngu muội của những kẻ không biết lẽ phải”.​—1 Phi-e-rơ 2:12-15.