Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Venezuela

Av. Intercomunal La Victoria-El Consejo

Frente a La Mora II

LA VICTORIA 2121 ESTADO ARAGUA

VENEZUELA

+58 244-400-5000

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang ngôn ngữ ký hiệu của Venezuela và năm thổ ngữ tại nước này: Guahibo, Pemon, Piaroa, Warao và Yukpa. Chăm sóc hoạt động của 148.042 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Venezuela.

Tải về tờ bướm tham quan.