Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Uganda

808 Lubowa Estate Road

Lubowa

KAMPALA

UGANDA

+256 20 4201100

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài 30 phút

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tám thứ tiếng địa phương: Acholi, Ateso, Lhukonzo, Luganda, Lugbara, Madi, Runyankore và Rutoro.

Tải về tờ bướm tham quan.