Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Úc

12-14 Zouch Road

DENHAM COURT NSW 2565

AUSTRALIA

+61 2-9829-5600

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Xin liên hệ trước để hẹn lịch tham quan.

Các đặc điểm chính

In ấn và vận chuyển hơn 18 triệu tạp chí trong hơn 55 ngôn ngữ đến các khu vực thuộc Thái Bình Dương.

Khu triển lãm tự tham quan về lịch sử

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Kéo dài khoảng một tiếng

Trình bày tài liệu về sự tiến triển của công việc rao giảng ở Úc-Á.

Tải về tờ bướm tham quan.