Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Thái Lan

78/12 Mu 2, Serithai Rd., Soi 31

Klongkum Buengkum

Bangkok 10240

THAILAND

+66 2-375-2200

Các chuyến tham quan

Thứ hai, thứ tư và thứ sáu

Bắt đầu từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 2 giờ chiều và 3 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tiếng Lahu, Lào và Thái.

Tải về tờ bướm tham quan.