Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Slovakia

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

SLOVAK REPUBLIC

+421 2-49107611

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều

Kéo dài một tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của hơn 26.500 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Cộng hòa Séc và Slovakia. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tiếng Slovakia và ngôn ngữ ký hiệu Slovakia. Vận chuyển sách báo đến các hội thánh ở Áo, Cộng hòa Séc, Slovakia và Slovenia.

Tải về tờ bướm tham quan.