Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Sierra Leone

133 Wilkinson Road

FREETOWN

SIERRA LEONE

+232 76-679-072

+232 77-850-790

+232 76-679-075

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, 2 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang ba ngôn ngữ địa phương: Krio, Kisi và Mende.

Tải về tờ bướm tham quan.