Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Serbia

Tos̆in bunar 58-60

11080 BEOGRAD (Zemun)

Serbia

+381 11-405-99-00

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Serbia và Montenegro. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tiếng Serbia và ngôn ngữ ký hiệu của Serbia.

Tải về tờ bướm tham quan.