Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Ru-ma-ni

Orzari Street No. 29-31

Sector 2

RO-021552 BUCURETI

ROMÂNIA

+40 21-302-75-00

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều

Kéo dài một tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va trong 538 hội thánh tại Ru-ma-ni. Tổ chức các hội nghị vùng và hội nghị vòng quanh. Dịch các ấn phẩm và video dựa trên Kinh Thánh sang tiếng Ru-ma-ni, ngôn ngữ ký hiệu Ru-ma-ni và tiếng Romany (Romania). Tạo ra các sản phẩm thu âm trong tiếng Ru-ma-ni.

Tải về tờ bướm tham quan.