Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Mexico

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56265 TEXCOCO, MEX

MEXICO

+52 555-133-3000

+52 555-858-0100

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài hai tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

Chăm sóc việc dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang 70 thứ tiếng trong khắp vùng từ Mexico đến Panama. In ấn sách báo trong hơn 60 ngôn ngữ và vận chuyển các ấn phẩm trong hơn 80 ngôn ngữ đến hơn 10 quốc gia.

Tải về tờ bướm tham quan.