Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Cuba

Ave. 15 #4608 e/ 46 y 48

PLAYA, LA HABANA

CUBA

+53 7 204 7598

+53 7 204 1026

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, 2 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Dịch ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang ngôn ngữ ký hiệu Cuba. Giám sát hoạt động của 95.031 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Cuba.