Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Congo (Kinshasa)

75, 13e Rue, Q. Industriel

LIMETE

KINSHASA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

+243 81-555-1000

+243 99-818-9791

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng, 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Dịch tạp chí Tháp Canh trong 8 ngôn ngữ và các sách báo khác trong 30 ngôn ngữ khác. Vận chuyển 1.800 tấn sách báo mỗi năm cho hơn 3.772 hội thánh khắp nước Congo (Kinshasa).

Tải về tờ bướm tham quan.