Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Canada

13893 Highway 7

GEORGETOWN, ON L7G 4S4

CANADA

+1 905-873-4100

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, 1 giờ đến 3 giờ chiều

Kéo dài hai tiếng

Các đặc điểm chính

In ấn hơn 225 triệu tạp chí mỗi năm. Vận chuyển hơn 6.000 tấn sách báo mỗi năm trong 300 ngôn ngữ.

Tải về tờ bướm tham quan.