Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Burundi

Les Témoins de Jéhovah

Uprona Boulevard

Corner of Muyinga Ave., Rohero II

BUJUMBURA

BURUNDI

+257 2224-1110

+257 2224-5564

+257 2224-8112

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh và tạo ra các sản phẩm thu âm trong tiếng Kirundi. Vận chuyển sách báo đến hơn 280 hội thánh và nhóm.

Tải về tờ bướm tham quan.