Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Argentina

Av. Elcano 3820 PB Chacarita

C1427BVV CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES

ARGENTINA

+54 11-3220-5900

Tọa độ GPS: -34.581015, -58.460560

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, 1 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Các chuyến tham quan bắt đầu mỗi giờ.

Kéo dài một tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Argentina và Uruguay. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang ngôn ngữ ký hiệu của Argentina và ngôn ngữ ký hiệu của Uruguay, tiếng Romany (Argentina) và bốn ngôn ngữ bản địa khác: Pilagá, Quichua (Santiago del Estero), Toba, và Wichi.

Tải về tờ bướm tham quan.