Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Anh Quốc

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều. Các chuyến tham quan bắt đầu mỗi giờ.

Kéo dài một tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

In ấn hơn 200 triệu tạp chí và sách mỏng mỗi năm, vận chuyển đến 100 quốc gia trên khắp thế giới. Có chứng tích lịch sử: “Kinh Thánh ở Anh Quốc”.

Tải về tờ bướm tham quan.