Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Angola

Avenida Talatona 1

LUANDA

ANGOLA

+244 923-166-760

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài 45 phút

Các đặc điểm chính

Giám sát việc dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tám ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ ký hiệu Angola. Điều phối công việc xây cất Phòng Nước Trời và vận chuyển ấn phẩm đến hơn 1.600 hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Angola.

Tải về tờ bướm tham quan.