Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Sudan

Congregation of Jehovah’s Witnesses Khartoum State

PO Box 957

11111

KHARTOUM

SUDAN

+249 919-694805

+249 922-838186

+249 922-255372

Giờ hành chính

Chủ nhật đến thứ năm

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều