Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Slovakia

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

PO Box 2

830 04 BRATISLAVA 34

SLOVAK REPUBLIC

+421 2-49107611

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ chiều và 1 giờ đến 5 giờ chiều