Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Ru-ma-ni

Organizaţia Religioasǎ Martorii lui Iehova

CP 132

OP 39

RO-024330 BUCUREŞTI

ROMÂNIA

+40 21-302-75-00

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

8 giờ đến 12 giờ trưa, 1 giờ đến 5 giờ chiều