Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Nicaragua

Asociación Testigos de Jehová de Nicaragua

Apartado 3587

MANAGUA

NICARAGUA

001-​800-​226-​0568 (Số này chỉ gọi được bằng máy điện thoại bàn có đăng ký dịch vụ điện thoại đường dài).

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều