Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

New Zealand

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 75142

Manurewa

AUCKLAND 2243

NEW ZEALAND

+64 9-887-0532

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều