Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Myanmar

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 62

YANGON

MYANMAR

+95 1-​2305692

+95 1-​2305693

+95 1-​512699

+95 1-​511035

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 7 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều