Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Hoa Kỳ

Jehovah’s Witnesses

900 Red Mills Road

WALLKILL NY 12589-3223

UNITED STATES

+1 845-744-6000

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ đến 5 giờ chiều (Múi giờ miền Đông)