Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Đài Loan

Watch Tower Bible and Tract Society

No. 325, Shefu Road

Xinwu District

Taoyuan City 32746

TAIWAN

+886 3-477-7999

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều