Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Trung Phi, Cộng hoà

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 662

BANGUI

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

+236 21-61-20-70

+236 21-61-89-25

+236 70-11-08-00

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 7 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều.