Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Armenia

Christian Religious Organization of Jehovah’s Witnesses in the Republic of Armenia

38 Keri Street

0028 YEREVAN

ARMENIA

+374 10 708 200

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều