• Gael’, Yap, Micronesia​—Mời nhận sách mỏng dựa trên Kinh Thánh tại ngân hàng tiền bằng đá

Đôi nét—Yap

  • 11.376—Dân
  • 30—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 379—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân