• Atoll Apataki, Pô-li-nê-xi thuộc Pháp​—Hướng dẫn cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí bằng sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

Đôi nét—Tahiti

  • 275.918—Dân
  • 3.250—Người dạy Kinh Thánh
  • 48—Hội thánh
  • 1 trên 85—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân