Đôi nét—Saint Eustatius

  • 4.020—Dân
  • 30—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 134—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân